Thành Tâm Motor - Quấn dây Sửa chữa Bảo trì Động cơ điện - 35 năm kinh nghiệm

logo

Chi tiết bài viết

Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 5-2017

Motor DC 225 KW được bán cho Công ty Cáp điện Thịnh Phát vào tháng 5 năm 2017 trong khi Thành Tâm thực hiện dịch vụ quấn dây và bảo trì stator motor DC 200 KW cho Công ty Dongil Rubber Belt VN.  Song song đó, chúng tôi cũng quấn dây động cơ điện 75 KW của Công ty Xây dựng 47 và bảo trì 2 động cơ điện AC 90 KW cho Công ty Song Nhật vào tháng này.

 

KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ

SỐ LƯỢNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CÔNG TY TNHH TM DV SONG NHẬT

SỬA CHỮA

1

Bảo trì động cơ điện AC 90 KW 2P

Bảo trì động cơ điện AC 90 KW 2P

CÔNG TY DONGIL RUBBER BELT VIỆT NAM

SỬA CHỮA

1

Quấn dây stator motor DC 200 KW

Bảo trì rotor, xẻ rãnh làm bóng cổ góp

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47

QUẤN DÂY

1

Quấn dây motor 75 KW 4P

Xử lý roan keo

CÔNG TY CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT

BÁN

1

Motor DC 225 KW, 500V

Các tin khác

Khách hàng và công trình đã thực hiện

© 2015 Bản quyền thuộc công ty TNHH MTV TM - SX- DV Thành Tâm. Thiết kế web Nina co.,Ltd.