Thành Tâm Motor - Quấn dây Sửa chữa Bảo trì Động cơ điện - 35 năm kinh nghiệm

logo

CÔNG TY CP THÉP POMINA 2

Công ty CP Thép Pomina 2

 

Trải qua nhiều năm hợp tác, Công ty Thành Tâm là một trong những nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì chất lượng cao cho Công ty Thép Pomina 2. Không chỉ dừng lại đó, Công ty Thép Pomina 2 cũng tin tưởng vào chất lượng động cơ điện và các thiết bị Công nghiệp được cung cấp bởi Công ty Thành Tâm để tiếp tục là khách hàng lâu năm của Công ty chúng tôi.

 

Các công trình sửa chữa, bảo trì tiêu biểu đã thực hiện cho Công ty Thép Pomina trong năm 2012-2014:

  • Sửa chữa 01 Motor AC 615 KW
  • Bảo trì 01 Motor AC 485 KW 
  • Bảo trì 01 Motor AC 380 KW
  • Bảo trì 01 Motor AC 290 KW
  • Sửa chữa 01 Mâm từ 25T LMC
  • Sửa chữa 01 Mâm từ MW12-15090
  • Sửa chữa 01 Motor DC 615 KW
  • ...cùng các công trình khác (Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)

 

Các sản phẩm đã cung cấp cho Công ty Thép Pomina trong năm 2012-2014:

 

Các hạng mục sửa chữa, bảo trì động cơ Motor và thiết bị Công nghiệp đã và đang cung cấp cho Công ty Thép Pomina:

sửa chữa, bảo trì động cơ điện AC, motor điện DC, mâm từ, cân bằng động

Các tin khác

Khách hàng và công trình đã thực hiện

© 2015 Bản quyền thuộc công ty TNHH MTV TM - SX- DV Thành Tâm. Thiết kế web Nina co.,Ltd.