Thành Tâm Motor - Quấn dây Sửa chữa Bảo trì Động cơ điện - 35 năm kinh nghiệm

logo

Chi tiết bài viết

Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 11 -2016

Trong tháng 11 năm 2016, Công ty Thành Tâm đã nhận sửa chữa bơm chìm 1,5 KW cho Công ty KSB và quấn dây motor DC 90 KW cho Công ty Bao Bì Đại Lục.

KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ

SỐ LƯỢNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CÔNG TY TNHH KSB VIỆT NAM

SỬA CHỮA

2

BƠM CHÌM 1,5 KW

CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠI LỤC

 

1

Motor DC 90 KW Fuji

 

 

Các tin khác

Khách hàng và công trình đã thực hiện

© 2015 Bản quyền thuộc công ty TNHH MTV TM - SX- DV Thành Tâm. Thiết kế web Nina co.,Ltd.