Thành Tâm Motor - Quấn dây Sửa chữa Bảo trì Động cơ điện - 35 năm kinh nghiệm

logo

DV Bảo trì Sửa động cơ điện | Bảo dưỡng motor điện DC 600 KW | Thép Miền Nam

  • Bảo dưỡng motor điện DC 600 KW | Thép Miền Nam
  • Mô tả :

    Kể từ năm 2011 cho đến này, Công ty Thành Tâm là nhà cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa chính cho Công ty Thép Miền Nam thông qua hợp đồng nguyên tắc liên tục được tái được ký kết trong suốt 5 năm qua. Tháng 7 năm 2014, Công ty Thành Tâm nhận động cơ điện DC 600 HP để cung cấp dịch vụ bảo trì. Tất cả các hạng mục bảo trì đều được đội ngũ kỹ thuật viên Thành Tâm thực hiện đầy đủ và đáp ứng đúng các quy định về chất lượng bảo trì để từ đó mang lại sự hài lòng cho Công ty Thép Miền Nam.

Các hạng mục dịch vụ bảo trì thực hiện cho motor DC 600 HP

 

1.Kiểm định sơ bộ

  • Công ty Thành Tâm kiểm tra các thông số điện của động cơ điện DC 800 HP.

 

2.Bảo trì Rotor

  • Vệ sinh công nghiệp, sơn phủ vecni cách điện và sấy rotor động cơ điện DC 800 HP
  • Thay bạc đạn 

 

3.Bảo trì Stator

  • Vệ sinh công nghiệp, sơn phủ vecni cách điện và sấy stator động cơ điện DC 800 HP.
  • Lắp ráp hoàn chỉnh động cơ điện DC 800 HP.
  • Sơn hoàn thiện vỏ ngoài động cơ điện DC 800 HP.

 

4.Kiểm định nghiệm thu

 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi

Các công trình tương tự

Khách hàng và công trình đã thực hiện

© 2015 Bản quyền thuộc công ty TNHH MTV TM - SX- DV Thành Tâm. Thiết kế web Nina co.,Ltd.