Thành Tâm Motor - Quấn dây Sửa chữa Bảo trì Động cơ điện - 35 năm kinh nghiệm

logo

Cơ sở vật chất kỹ thuật

CẢO MOTOR
CẢO MOTOR
  • CẢO MOTOR
  • Mô tả : Cảo chuyên dụng có khả năng cảo các loại động cơ điện AC, động cơ điện DC có công suất khác nhau, từ 200 KW đến 2000 KW.

 

 

Cảo chuyên dụng có khả năng cảo các loại động cơ điện AC, động cơ điện DC có công suất khác nhau, từ 200 KW đến 2000 KW. 

Cơ sở vật chất khác

Khách hàng và công trình đã thực hiện

© 2015 Bản quyền thuộc công ty TNHH MTV TM - SX- DV Thành Tâm. Thiết kế web Nina co.,Ltd.