Thành Tâm Motor - Quấn dây Sửa chữa Bảo trì Động cơ điện - 35 năm kinh nghiệm

logo

Chi tiết bài viết

Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 6-2017

Nổi bật trong tháng 5.2017 là 2 công trình sửa chữa rotor động cơ bơm nước 1500 HP và sửa chữa motor máy nén khí 1306 KW lần lượt cho Nhà máy nước Thủ Đức và Công ty Posco VN. Ngoài ra, Công ty Thép Pomina 1 đã tiếp tục tin tưởng giao cho Thành Tâm thực hiện dịch vụ bảo trì động cơ điện DC 400 KW trong khi chúng tôi cùng lúc thực hiện dịch vụ sửa chữa động cơ điện DC 505 KW cho Công ty Posco VST. Cũng trong tháng này, Thành Tâm cũng quấn dây rotor và bảo trì stator cho motor điện 110 KW của Công ty Thép Miền Nam. Riêng đối với Công ty Thép Samina, chúng tôi đã cùng lúc quấn dây motor điện DC 75 KW và bán động cơ điện có công suất tương đương.

 

KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ

SỐ LƯỢNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CÔNG TY THÉP SA MI NA

QUẤN DÂY +BÁN

1

Quấn dây stator motor DC 75 KW

Bán motr DC 75 KW 1750 RPM

CÔNG TY POSCO VST

SỬA CHỮA

1

Sửa chữa motor DC 505 KW/675 HP- 773v/p-400V

Quấn dây stator

Sửa chữa, tẩm sấy rotor

CÔNG TY NHÀ MÁY NƯỚC THỦ ĐỨC

SỬA CHỮA

1

Sửa chữa rotor động cơ bơm nước 1500 HP

Quấn 2 bin dây quấn rotor số 7,8 của động cơ

Vệ sinh tẩm sấy rotor, nâng cấp các điện 1 MegaOhm lên 50 MegaOhm

Cân bằng động rotor

Kiểm định rotor sau khi quấn

CÔNG TY POSCO VIỆT NAM

SỬA CHỮA

1

Sửa chữa motor máy nén khí 1306KW-600V-130A-960RPM

CÔNG TY THÉP POMINA 1

BẢO TRÌ

1

Bảo trì motor DC 400KW (Mài bóng, xẻ rãnh cổ góp)

Mạ chrom 2 nắp

CÔNG TY THÉP MIỀN NAM

QUẤN DÂY

1

Quấn dây motor 110KW

Quấn dây rotor motor 110KW

Bảo trì stator, đai lại toàn bộ dây 2 đầu

Tiện mài, làm bóng cổ góp

Các tin khác

Khách hàng và công trình đã thực hiện

© 2015 Bản quyền thuộc công ty TNHH MTV TM - SX- DV Thành Tâm. Thiết kế web Nina co.,Ltd.