Thành Tâm Motor - Quấn dây Sửa chữa Bảo trì Động cơ điện - 35 năm kinh nghiệm

logo

Chi tiết bài viết

Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 6 -2015

 

Quấn dây cáp điện cho cẩu trục và bán 2 bơm nước là các đơn hàng mà Công ty Thành Tâm đã đáp ứng cho Công ty Thép Dana-Ý trong tháng 6.2015. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thực hiện dịch vụ quấn dây motor ruột quấn và motor điện 400 KW cho Công ty Thép An Hưng Tường cũng trong tháng này.

 

KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ

SỐ LƯỢNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CÔNG TY TNHH THÉP AN HƯNG TƯỜNG

QUẤN DÂY

1

Quấn dây motor 30 KW ruột quấn
Quấn dây động cơ điện 440 KW

CÔNG TY CP THÉP DANA -Ý

QUẤN DÂY

2

Quấn dây cáp điện loại dùng bằng lo xo - sử dụng cho cẩu trục

CÔNG TY CP THÉP DANA -Ý

BÁN

2

Bơm nước 22 KW -loại lưu lượng áp 30m

Các tin khác

Khách hàng và công trình đã thực hiện

© 2015 Bản quyền thuộc công ty TNHH MTV TM - SX- DV Thành Tâm. Thiết kế web Nina co.,Ltd.