Thành Tâm Motor - Quấn dây Sửa chữa Bảo trì Động cơ điện - 35 năm kinh nghiệm

logo

Chi tiết bài viết

Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 2 -2017

Quấn dây mâm từ 1m2 và quấn dây mâm từ 1m5 là 2 công trình liên quan đến mâm từ mà Công ty Thành Tâm đã lần lượt thực hiện cho Công ty Thép Tây Đô và Công ty Thép Đông Nam Á trong tháng 3 năm 2017. Ngoài ra, trong tháng 3, chúng tôi còn thực hiện sửa chữa các động cơ điện AC, motor điện DC có công suất từ 30 HP đến 230 HP cho Công ty Thép Nguyễn Minh trong khi đồng thời cung cấp dịch vụ quấn dây stator motor 310 KW cho Công ty Khoáng Sản & Xi măng Cần Thơ. Một công trình quấn dây khác cũng được chúng tôi thực hiện trong tháng 3.2017 là công trình quấn dây kích từ motor điện DC 45 KW cho Công ty Ống thép Hòa Phát Bình Dương.

 

KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ

SỐ LƯỢNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ

SỬA CHỮA

1

Quấn dây stator motor 310 KW – 8P (dây đồng dẹp)

Xử lý cách điện

Thay ½ cốt

Thay bạc đạn

CÔNG TY THÉP TÂY ĐÔ

BÁN + QUẤN DÂY

1

Quấn dây mâm từ 1m2

Bán tủ điện mâm từ 800mm DC 380V

CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT BÌNH DƯƠNG

QUẤN DÂY

2

Quấn dây kích từ động cơ điện DC 45 KW

Quấn dây kích từ motor điện DC 22 KW

CÔNG TY THÉP ĐÔNG NAM Á

SỬA CHỮA

1

Quấn dây mâm từ 1m5

CÔNG TY THÉP NGUYỄN MINH

SỬA CHỮA

1

Motor DC 200 HP

Motor DC 50 HP

Motor DC 230 HP

Motor AC 15 HP

Các tin khác

Khách hàng và công trình đã thực hiện

© 2015 Bản quyền thuộc công ty TNHH MTV TM - SX- DV Thành Tâm. Thiết kế web Nina co.,Ltd.