Thành Tâm Motor - Quấn dây Sửa chữa Bảo trì Động cơ điện - 35 năm kinh nghiệm

logo

Chi tiết bài viết

Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 2 -2015

Quấn dây AH, bảo trì rotor và sửa chữa động cơ điện DC 132 KW là công trình nổi bật trong mùa tết 2015. Công ty Thành Tâm đã hoàn thành và giao trước tết cho Công ty Việt Thái Plastchem vào năm 2015.

KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ

SỐ LƯỢNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CÔNG TY TNHH LD VIỆT THÁI PLASTCHEM

SỬA CHỮA

1

Quấn dây AH motor DC 132KW
Bảo trì rotor + làm bóng cổ góp
CBĐ

 

Các tin khác

Khách hàng và công trình đã thực hiện

© 2015 Bản quyền thuộc công ty TNHH MTV TM - SX- DV Thành Tâm. Thiết kế web Nina co.,Ltd.