Thành Tâm Motor - Quấn dây Sửa chữa Bảo trì Động cơ điện - 35 năm kinh nghiệm

logo

Tin tức

Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 6-2017

Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 6-2017

Rotor motor bơm nước 1500 HP của Nhà máy nước Thủ Đức và motor máy nén khí 1306 KW của Công ty Posco VN được chúng tôi sửa chữa vào tháng 5.2017. Cũng vào tháng này, bảo trì motor điện DC 400 KW..
Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 5-2017

Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 5-2017

Động cơ điện DC 200 KW của Công ty Dongil Rubber Belt VN được Thành Tâm thực hiện dịch vụ quấn dây vào tháng 5.2017. Cùng lúc đó, Thành Tâm cũng bán 1 động cơ điện DC 225 cho Công ty Cáp..
Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 4-2017

Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 4-2017

Công trình sửa chữa motor điện 380 KW của Công ty TNHH MTV 622 Cơ sở Xi măng Đồng Tâm được Công ty Thành Tâm thực hiện vào tháng 4.2017. Ngoài ra chúng tôi cũng tiếp tục hoàn thành các công..
Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 3 -2017

Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 3 -2017

Công trình sửa chữa motor điện 380 KW của Công ty TNHH MTV 622 Cơ sở Xi măng Đồng Tâm được Công ty Thành Tâm thực hiện vào tháng 4.2017. Ngoài ra chúng tôi cũng tiếp tục hoàn thành các công..
Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 2 -2017

Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 2 -2017

Mâm từ 1m2 của Công ty Thép Tây Đô và mâm từ 1m5 của Công ty Thép Đông Nam Á đã được chúng tôi cung cấp dịch vụ quấn dây vào tháng 2.2017. Ở mảng động cơ điện, các motor AC DC công..
Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 1 -2017

Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 1 -2017

Trong tháng 1.2017, Công ty Thành Tâm đã quấn dây thành công mâm từ 1m5 và động cơ điện DC 15KW lần lượt cho Công ty Thép Pomina 2 và Công ty Dongil Rubber Belt.
Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 12 -2016

Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 12 -2016

Nổi bật trong tháng 12 là các công trình: bảo trì motor 1250 KW cho Cty Pomina 2, sửa chữa động cơ điện 560 KW cho Cty Việt Hung. Ngoài ra, chúng tôi còn bán 2 motor 1250 KW và 2 tủ điện hạ thế cho..
Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 11 -2016

Hợp Đồng Sửa Chữa/Bảo Trì/Bán/Quấn dây Motor Tháng 11 -2016

Ngoài đơn hàng sửa chữa motor bơm chìm cho Công ty KSB, chúng tôi còn nhận quấn dây motor DC 90 KW cho Công ty Bao Bì Đại Lục vào tháng 11 năm 2016.
« 1 2 3 4 5 »

Khách hàng và công trình đã thực hiện

© 2015 Bản quyền thuộc công ty TNHH MTV TM - SX- DV Thành Tâm. Thiết kế web Nina co.,Ltd.