Thành Tâm Motor - Quấn dây Sửa chữa Bảo trì Động cơ điện - 35 năm kinh nghiệm

logo

CÔNG TY TNHH RESINOPLAST VN

Công ty Resinoplast VN

 

Với lòng tin vào một trong những thế mạnh của Công ty Thành Tâm là sửa chữa bảo trì động cơ điện DC, Công ty Resinoplast đã tin tưởng giao các motor DC cho Công ty Thành Tâm thực hiện các hạng mục bảo trì sửa chữa đa dạng như: vệ sinh rotor & stator, tẩm sấy stator & rotor, bảo dưỡng cụm giá than & chổi than, phục hồi cổ góp, tiện vớt & mài bóng cổ góp, thay bạc đạn, thay vòng bi, bảo trì hộp cực, căn chỉnh trục cơ...Đáp ứng lòng tin của Công ty Resinoplast, các motor được bảo trì bởi Công ty Thành Tâm đều vận hành tốt với năng suất cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất đa dạng của Công ty Resinoplast.

 

Các công trình sửa chữa, bảo trì tiêu biểu đã thực hiện cho Công ty Resinoplast VN:

 •  Bảo trì & Quấn dây Motor DC 219 KW
  • Vệ sinh rotor & stator
  • Tẩm sấy stator & rotor
  • Phục hồi cổ góp
  • Tiện vớt & mài bóng cổ góp
  • Thay bạc đạn
 •  ...Cùng các công trình khác (Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)

 

Các hạng mục sửa chữa, bảo trì động cơ Motor và thiết bị Công nghiệp do Công ty Thành Tâm cung cấp:

 

Các tin khác

Khách hàng và công trình đã thực hiện

© 2015 Bản quyền thuộc công ty TNHH MTV TM - SX- DV Thành Tâm. Thiết kế web Nina co.,Ltd.